Så blir du en frilansande copywriter, del 1: Målsättningar

Johan Ericsson

14 mar, 2022

Så blir du en frilansande copywriter, del 1: Målsättningar

Detta är den första delen av fem i en artikelserie med tips på hur du blir en framgångsrik frilansande copywriter. Tipsen är för alla som vill bli frilansare oavsett yrke, även om jag här främst utgått från egna erfarenheter i rollen som copywriter. 

I och med digitaliseringen har det öppnats upp större möjligheter till att frilansa och att arbeta på distans. Det kan finnas flera skäl till att välja denna bana i stället för en fast anställning, till exempel: 

 • Frihet att välja plats att jobba ifrån. 
 • Möjlighet att välja vem/vilka du jobbar tillsammans med i högre utsträckning. 
 • Frihet att i högre grad jobba med det du vill. 
 • Möjlighet till ökad ekonomisk avkastning utifrån engagemang och investering i arbetet. 

Vilka faktorer är de viktigaste för att bli en framgångsrik frilansande copywriter? 

Med frihet kommer också ökat ansvar och som frilansare blir du din egen chef. Du behöver se till att du är motiverad och gör det du behöver göra för att få en lön som du kan leva på. När du driver eget har du vanligtvis ett bredare ansvarsområde än vad som är fallet som anställd. I alla fall så länge du inte anlitar andra att göra en viss del av jobbet åt dig. Detta kan dock vara kostsamt den första tiden som frilansare då fokus framför allt bör ligga på att skaffa sig intäkter som täcker dina kostnader. 

När det kommer till bokföring finns det i dag tack vare digitaliseringen många verktyg och tjänster som underlättar för dig som tycker att detta kan vara tidskrävande och tråkigt. En nyckel för att lyckas som frilansande copywriter handlar om att lägga tiden på rätt saker, därför kan det också vara ett smart drag att ta hjälp med bokföring så du kan lägga mer tid på att skaffa kunder och att producera nytt material. 

Du kan lyckas som copywriter även om du inte har någon utbildning. Det viktigaste är att du har ett intresse för att skriva och en ambition att alltid utvecklas och att lära dig mer. Med det sagt är det inte fel att gå en kurs i copywriting eller liknande för att lära dig begrepp och knep som kan underlätta ditt arbete. Motivation slår talang och därför är det bra att se över vad som driver din motivation. 

 

Skapa motivation genom att identifiera dina grundvärderingar

En av de första sakerna du bör fundera över när du bestämmer dig för att börja en bana som frilansande copywriter är vilka målsättningar du har med ditt frilansande

Det är viktigt att identifiera vad som är viktigt för just dig för att du ska känna motivation över tid. Om du till exempel frilansar för att primärt tjäna mer pengar kommer du ha svårt att finna motivation till detta över tid om det inte är en av dina grundvärderingar. 

Det är inte säkert att det som andra frilansare tycker är fördelen med att frilansa är det som motiverar dig. Precis som att fördelarna vissa upplever med att vara anställd nödvändigtvis inte behöver vara fördelar som du värderar högt. 

Exempel på värderingar som i mer eller mindre grad påverkar din motivation och som du kan utforma dina mål utifrån: 

 • Frihet. Kan till exempel uppnås genom möjlighet att jobba när och varifrån du vill. 
 • Trygghet. Du kan få en känsla av trygghet genom att vara din egen chef och ha kontroll över intäkter/utgifter, samt styra över ditt arbete. 
 • Pengar/bra ekonomi. Genom att fokusera på ökad omsättning och se över hur du kan öka dina intäkter över tid får du mer pengar att röra dig med. 
 • Bättre relationer. Kan uppnås då du kan välja var och när du jobbar. Detta kan leda till ett mer anpassningsbart schema och bättre förutsättningar att spendera tid med familj och vänner. 
 • Kärlek. Du kan uppleva kärlek till andra människor och/eller som ett bredare begrepp – till världen, eller för din sysselsättning. Detta kan uppnås både privat och i arbetet beroende på vem du är och vilka uppdrag du tar dig an. 
 • Variation. Blir du snabbt trött och uttråkad om du utför för repetitiva och förutsägbara arbetsuppgifter? En fördel med att jobba som frilansare är att du kan styra över vilken typ av uppdrag du riktar dig mot och vilka nätverk du ingår i. 
 • Personlig utveckling. Utvecklas genom arbetet och/eller välj vilka utbildningar du går för att utvecklas som människa.

Vilka värderingar driver din motivation som frilansare? Vissa värderingar hänger naturligtvis ihop, du behöver till exempel uppnå en viss ekonomisk omsättning för att kunna skaffa dig förutsättningar som leder till ökad frihet i ditt liv. Dock är det ofta en eller två värderingar som är viktiga på ett djupare plan än de andra och som dagligen styr dig till att handla.

För att lyckas med din verksamhet över tid är uthållighet en viktig faktor, speciellt i början då det kan vara tufft att få sin verksamhet rullande. Genom att känna till vad du motiveras av kan du också skapa mål som ger dig lust att gå upp tidigt på morgonen och ge 100 procent. 

 

Prioritera även livet utanför jobbet 

Ett tips för att skapa långsiktigt hållbara mål är att inte bara fokusera på karriärmål utan också sätta upp mål för din hälsa och dina relationer utanför arbetet. Genom att ha dessa tre övergripande kategorier bland dina mål kan du få ett rikare liv och du blir inte lika beroende av att en aspekt av livet fungerar för att du ska må bra. 

Skulle det till exempel bli bekymmer i din karriär kan du hitta kraft i dina relationer och din idrott, och skulle du drabbas av en svår sjukdom eller en allvarlig skada har du fortfarande dina relationer och ditt arbete att luta dig mot, och så vidare. 

Skapa mål som ger dig energi och som du följer upp och utvärderar regelbundet. Var inte rädd för att ändra målen om de blir inaktuella för dig. Vad som är lämpliga mål för dig förändras över tid i takt med din personliga utveckling. 

Sätt mål med metoden “Det åttaarmade målhjulet”

Ett hjul

En metod som jag använder mig av och som jag brukar tipsa andra om är att skapa mål utifrån åtta områden som är viktiga för dig. Kategorierna hälsa, karriär, utbildning, relationer och ekonomi bör finnas representerade. Utöver dem kan du själv “krydda” med tre områden som känns betydelsefulla för dig utifrån intressen och hobbys, till exempel “musik” eller “trädgård”. 

De områden jag nämner ovan kan också delas upp om du vill. “Relationer” kan exempelvis bli “vänner” och “partner”,  “karriär” kan innebära mer än en karriär och “hälsa” kan delas upp i “mental hälsa” och “fysisk hälsa”. 

När du har dina områden på plats kan du välja dina mål utifrån detta upplägg: 

 • 1 mål per område som uppnås 10+ år framåt i tiden. 
 • 2 mål per område som uppnås inom 5 år. 
 • 4 mål per område som uppnås inom 2 år. 
 • 8 mål per område som uppnås inom 1 år. 

Sätt visionära mål 10+ år framåt i tiden och bryt sedan ner dem – definiera vad du behöver göra inom 5 år för att uppnå målen, vad du behöver göra inom 2 år för att uppnå 5-årsmålen och så vidare. När du har skapat mål utifrån denna mall har du förhoppningsvis fått fram mål som inom ett år är konkreta och intressanta för dig. De mer långsiktiga målen kan du visualisera och drömma om, samtidigt som du sätter upp aktiviteter på kort sikt som du behöver genomföra för att uppnå dina närliggande mål. 

Nästa del i denna serie kommer att handla om att acceptera nuläget och hur du skaffar kunder. 

Lycka till! 

Visa/Dölj Kommentarer (0 kommentarer)
L

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Behöver du en copywriter eller kommunikatör?

Relaterade inlägg

Så skapar du en positiv vana – 8 tips

Så skapar du en positiv vana – 8 tips

Hoppas du fått en bra start på det nya året. Försöker du skapa en ny vana eller jobbar på att bibehålla en som du är nöjd med? Här är några råd & tips som förhoppningsvis kan hjälpa dig att lyckas!

CO-Design av ny AI Coach

CO-Design av ny AI Coach

Sedan i våras har jag varit CO-designer i ett team som arbetar med att ta fram en ny programvara. Zmartrest är en spännande produkt som bland annat har en AI Coach som du kan kommunicera med via en app. Produkten har stor potential och bidrar med ökade insikter om...