50 begrepp inom copywriting

Johan Ericsson

13 maj, 2024

Här har jag samlat 50 mer eller mindre förekommande termer inom copywriting. Listan kan användas som en resurs för dig som vill börja jobba som copywriter eller redan idag arbetar med copywriting och marknadsföring. 

 1. Brief: En sammanfattning eller guide som ger information och riktlinjer för ett specifikt projekt.
 2. Copy: Den text som används i reklam och marknadsföring.
 3. Headline: Rubriken i en annons eller artikel, ofta det första och mest framträdande elementet.
 4. Tagline: En kort, minnesvärd fras associerad med ett varumärke eller en produkt.
 5. SEO (Search Engine Optimization): Processen att optimera innehåll för att förbättra synligheten i sökmotorers resultat.
 6. CTA (Call to Action): En uppmaning till läsaren att vidta en specifik åtgärd, som att klicka på en länk eller göra ett köp.
 7. USP (Unique Selling Proposition): En unik egenskap som skiljer en produkt eller tjänst från konkurrenterna.
 8. Target Audience: Den specifika gruppen av personer som copyn är riktad till.
 9. Conversion Rate: Andelen besökare som genomför en önskad åtgärd, t.ex. ett köp.
 10. Tone of Voice: Den övergripande känslan eller attityden i skrivet material.
 11. Content Marketing: En strategi som inbegriper att skapa och dela innehåll för att attrahera och engagera en publik.
 12. ROI (Return on Investment): En beräkning av avkastningen på en investering, särskilt inom marknadsföring.
 13. Branding: Processen att skapa ett unikt namn och bild för en produkt i konsumentens sinne.
 14. Landing Page: En webbsida designad för att fånga besökarens uppmärksamhet och uppmuntra till en specifik åtgärd.
 15. Engagement Rate: En mätning av hur aktivt engagerade användare är med innehåll, oftast på sociala medier.
 16. Demographics: Statistiska data om en befolkningsgrupp, som används för att definiera målgrupper.
 17. Infographic: En visuell presentation av information eller data.
 18. Metrics: Mätbara data som används för att utvärdera prestandan av en marknadsföringskampanj.
 19. B2B (Business to Business): En typ av transaktion mellan företag, snarare än mellan företag och konsumenter.
 20. B2C (Business to Consumer): En typ av transaktion eller kommunikation mellan företag och konsumenter.
 21. Freelance Copywriter: En copywriter som arbetar som frilansare, oftast för flera olika klienter.
 22. In-House Copywriter: En copywriter som är anställd internt i ett företag.
 23. KPI (Key Performance Indicator): Ett mätbart värde som visar hur effektivt ett företag uppnår viktiga affärsmål.
 24. Content Strategy: En plan för skapande, publicering och styrning av användbart och användarvänligt innehåll.
 25. Native Advertising: Reklam som är utformad för att smälta in och likna det redaktionella innehållet där det visas.
 26. Above the Fold: Innehåll som är synligt utan att behöva skrolla på en webbsida.
 27. Conversion Copywriting: Skrivande med syftet att öka antalet konverteringar, som försäljning eller registreringar.
 28. Direct Response Copywriting: En stil av skrivande som uppmuntrar omedelbar respons från läsaren.
 29. Editorial Calendar: Ett schema som används för att planera och organisera innehållsproduktion.
 30. Evergreen Content: Innehåll som är tidlöst och fortsätter att vara relevant och användbart över tid.
 31. Ghostwriting: Att skriva text som sedan publiceras under någon annans namn.
 32. Jargon: Specifika termer eller uttryck som är unika för en viss bransch eller grupp.
 33. Keyword: Ett ord eller en fras som människor använder för att söka efter information på internet.
 34. Landing Page Optimization: Processen att förbättra en landningssida för att öka konverteringar.
 35. Lead Generation: Processen att attrahera och omvandla potentiella kunder till faktiska kunder.
 36. Marketing Automation: Användning av mjukvara för att automatisera marknadsföringsprocesser.
 37. Newsletter: En regelbunden publikation som skickas via e-post till en prenumerantlista.
 38. Persona: En fiktiv representation av en idealisk kund baserad på verklig data och marknadsundersökningar.
 39. PPC (Pay Per Click): En onlineannonseringsmodell där annonsörer betalar varje gång en användare klickar på en av deras annonser.
 40. Proofreading: Processen att läsa och korrigera text för att göra den felfri.
 41. Psychographics: Data om en befolkningsgrupps attityder, intressen och åsikter.
 42. Social Media Marketing: Användningen av sociala medier plattformar för att marknadsföra en produkt eller tjänst.
 43. Split Testing (A/B Testing): En metod för att jämföra två versioner av en webbsida eller app för att se vilken som presterar bättre.
 44. Storytelling: Konsten att berätta en historia för att engagera och påverka publikens uppfattningar eller beteenden.
 45. Unique Visitors: Antalet enskilda personer som besöker en webbplats under en viss period.
 46. Value Proposition: Ett löfte om värde som ska levereras till konsumenten genom en produkt eller tjänst.
 47. Viral Marketing: En marknadsföringsstrategi som syftar till att skapa innehåll som snabbt sprids av användare på internet.
 48. Web Copy: Text skriven specifikt för användning på en webbplats.
 49. White Paper: En informativ rapport eller guide som informerar läsarna om ett komplext problem och presenterar företagets filosofi eller lösningar på det.
 50. Wireframe: En grundläggande visuell guide som används för att föreslå layouten för en webbsida eller app.

Kom ihåg, att vara en framgångsrik copywriter och marknadsförare innebär att kontinuerligt utöka din kunskapsbas och förståelse. Använd dessa termer som en resurs och var inte rädd för att fördjupa dig i ny forskning när du stöter på okända begrepp.

Visa/Dölj Kommentarer (0 kommentarer)
L

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Behöver du en copywriter eller kommunikatör?

Relaterade inlägg