Så blir du en frilansande copywriter, del 3: Hitta ditt fokus

Johan Ericsson

20 feb, 2024

Detta är del tre i min artikelserie om hur du blir en framgångsrik frilansande copywriter. Tipsen är för dig som vill jobba som frilansare oavsett yrke, även om jag främst utgått från egna erfarenheter i rollen som copywriter. I denna del får du värdefulla tips och råd för att hitta ditt fokus – en nyckel för att lyckas som frilansare.

Del 1: “Målsättningar”

Del 2: “Acceptera nuläget”

 

Fokusera på det du kan påverka 🎯

Fokuserar du på de saker som du faktiskt kan påverka? Genom att rikta din uppmärksamhet mot dessa områden blir du mer avspänd i kroppen. Samtidigt minskar den negativa stressen när du slipper oroa dig för det som är bortom din kontroll. Att sätta fokus på det möjliga ger dig också en ökad arbetsglädje och positivitet som hjälper dig framåt på din frilansresa. När du börjar din bana som frilansare är det lätt att låta sig överväldigas av allt som behöver göras. Du kanske känner dig osäker på om du kommer att lyckas eller fastnar i tankar som inte hjälper dig framåt. Men genom att fokusera på det du faktiskt kan påverka kan du öka din produktivitet och glädje!

 

Checklista: Fem struktur-tips som ökar ditt fokus 🗂️

Att skapa ett ramverk över dina dagar som frilansande copywriter är en viktig faktor för att maximera produktiviteten och upprätthålla fokus. Här är fem tips för att skapa en effektiv struktur som ger dig förutsättningar att enklare kunna fokusera:

 

1. Planera dina dagar i förväg 👩🏻‍💻

Skapa en daglig, veckovis eller månatlig plan för dina arbetsuppgifter och projekt. Detta hjälper dig att visualisera vad som behöver göras och prioritera uppgifterna på ett strukturerat sätt.

 

2. Använd “blocktider” 📅

Dela in din arbetsdag med så kallad “time blocking” för att fokusera på specifika uppgifter och projekt under en avgränsad tid. Till exempel kan du ha ett block där du skriver texter till kunder och ett annat block för rekreation och motion. Detta hjälper dig att undvika distraktioner och håller dig engagerad inför en uppgift åt gången.

 

3. Prioritera dina uppgifter 📋

Baserat på deadlines och vad som är viktigast, prioritera dina arbetsuppgifter och rangordna dem efter betydelse. På så sätt kan du fokusera på de mest pressande uppgifterna först och undvika att bli överväldigad av för många saker att göra samtidigt.

 

4. Skapa positiva rutiner 🔄

Ha en fast rutin för när du börjar och slutar arbeta, när du tar pauser och när du gör andra aktiviteter utanför jobbet. Att skapa en strukturerad arbetsdag hjälper dig att hitta en balans mellan arbete och fritid samt håller dig motiverad och disciplinerad.

 

5. Undvik distraktioner 📵

Identifiera vad som distraherar dig mest under arbetsdagen. Det kan vara mobiltelefonen, sociala medier eller andra personer. Stäng av notifikationer, lägg undan din telefon och skapa en arbetsmiljö som är fri från distraktioner. Ta kontroll över det som distraherar dig genom att själv bestämma när du tillåter dig att distraheras, till exempel vissa dagar och tider.

 

Var din egen chef en dag i veckan 👨‍💼

En strategi som kan hjälpa dig att upprätthålla fokus och minska risken att du känner dig överväldigad, är att tilldela dig själv en dag i veckan där du fungerar som din egen chef. Under denna dag kan du lägga ut en plan och bestämma vad som ska göras under de kommande dagarna. Resten av veckan antar du rollen som “arbetare” och utför det som “chefen” har bestämt.

Genom att skapa denna indelning undviker du att ständigt ifrågasätta om du är på rätt spår eller om du behöver göra förändringar. När du har många valmöjligheter kring vad du ska göra och när du ska göra det, kan det lätt hända att du blir involverad i för många olika saker samtidigt eller känner osäkerhet om du är på rätt väg. Speciellt när du har en kreativ yrkesroll kan möjligheterna ibland kännas oändliga.

Genom att ge dig själv en dedikerad dag där du har full befogenhet att ändra och planera som du vill, kan du balansera denna frihet med att resten av tiden bara fokusera på att fullfölja ditt jobb utan att bli distraherad. Genom att implementera denna metod kan du skapa en optimal balans mellan självbestämmande och produktivitet som kommer att stärka din framgång som frilansande copywriter.

Lycka till!

 

I nästa del kommer du att få tips på hur du med hjälp av visualisering kan förverkliga dina ambitioner i din roll som frilansare.

Visa/Dölj Kommentarer (0 kommentarer)
L

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Behöver du en copywriter eller kommunikatör?

Relaterade inlägg

Så skapar du en positiv vana – 8 tips

Så skapar du en positiv vana – 8 tips

Hoppas du fått en bra start på det nya året. Försöker du skapa en ny vana eller jobbar på att bibehålla en som du är nöjd med? Här är några råd & tips som förhoppningsvis kan hjälpa dig att lyckas!

CO-Design av ny AI Coach

CO-Design av ny AI Coach

Sedan i våras har jag varit CO-designer i ett team som arbetar med att ta fram en ny programvara. Zmartrest är en spännande produkt som bland annat har en AI Coach som du kan kommunicera med via en app. Produkten har stor potential och bidrar med ökade insikter om...