Det var på våren 2020 jag påbörjade planeringen av mitt företag. Strax före Covid 19 började bre ut sig på allvar och bli ett påtagligt problem för många.