FRAMGÅNGS­RECEPT

för en lyckad kommunikation inom vård- och omsorgsbranschen.

En resurs för er?

Kraven på den interna och externa kommunikation är höga när man som organisation har flera grupper att förhålla sig till, exempelvis kunder/brukare, medarbetare, anhöriga och biståndshandläggare.

Nedan presenterar jag några exempel på hur jag tillsammans med er kan tillgodose de behov som finns, förbättra era kommunikationsstrategier och bidra till att ni uppnår verksamhetens mål.

En resurs för er?

Kraven på den interna och externa kommunikation är höga när man som organisation har flera grupper att förhålla sig till, exempelvis kunder/brukare, medarbetare, anhöriga och biståndshandläggare.

Nedan presenterar jag några exempel på hur jag tillsammans med er kan tillgodose de behov som finns, förbättra era kommunikationsstrategier och bidra till att ni uppnår verksamhetens mål.

Från information till dialog

Det som många företag finner svårt inom den interna kommunikationen är att få till dialog. Många klarar av att skriva “information” men det är sällan skrivet på ett sätt som är optimalt för medarbetarna att ta till sig. Genom min kunskap kan jag bidra med att skapa information i er verksamhet som inte bara är informativ utan som skapar dialog och engagemang hos medarbetarna.

Här är två exempel på hur det kan gå till;

Ett exempel på hur vi kan gå tillväga är att ni förser mig med information som ni vill ska nå ut i er verksamhet. Jag brukar rekommendera att prioritera 2-5 punkter per vecka, beroende på omfång och innehåll.

Ett annat exempel är att jag ser över var, hur och när medarbetare tar del av information i er verksamhet i nuläget och kommer med förslag på hur informa­tions­utbytet och dialogen kan förbättras.

Digitala nyhetsbrev

Digitala nyhetsbrev är ett bra verktyg för att förbättra relationerna till kunder, samarbetspartners och medarbetare. Genom att skapa vissa nyhetsbrev som är särskilt riktade till era medarbetare kan ni använda nätets möjligheter för att skapa interaktivitet, exempelvis genom webbplatser, uppföljning av en rolig händelse eller marknadsföring av er verksamhet i sociala medier.

Fördelen med digitala nyhetsbrev är att medarbetarna kan läsa dem när de har möjlighet och genom att skapa ett intresseväckande innehåll så kan ni också stärka medarbetarnas engagemang för er verksamhet.

Språkstöd på arbetsplatsen

En stor andel av medarbetarna inom vård- och omsorgsbranschen är utrikesfödda och för många kan språket vara en stor utmaning och ett hinder för att lära sig arbetet. Det finns dock flera strategier att använda sig av för att få personer att mycket mer effektivt lära sig språket på arbetsplatsen och förbättra kommu­nikationen mellan era medarbetare. Jag ger er verktygen för hur ni kan uppnå detta.

Behöver du en copywriter eller kommunikatör?

Omdömen

“Bra flöde med relevanta och intressanta uppdateringar på företagets sociala medier, ett flöde, inte endast för företaget men även för kunder, anhöriga och potentiella kunder. Med sin kunskap och sitt engagemang var Johan med och utvecklade företaget.”

Amanda

Gruppchef, Vardag

“Johan har bl.a. startat upp vårt arbete med sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Han har ansvarat för uppdatering av vår hemsida, arbetat med kampanjer, tävlingar, medlemsbrev m.m. Han har dessutom ansvarat för vår årliga enkät och arbetat fram ett system för retention. Johan har varit en uppskattad medarbetare som utfört sina arbetsuppgifter på ett utomordentligt sätt och med stort engagemang. Vi kan varmt rekommendera honom för liknande arbetsuppgifter.”
Maria

Enhetschef vid Sollentuna sim- och sporthall

“Johan har bland annat haft ansvar för enkäter, sociala medier och målarbetet. Johan har även bedrivit kvalitets- och utvecklingsarbete. Han har haft egna möten med arbetsgrupper i Famntaget och där kommunicerat mål, värderingar och arbetssätt. Johan är en mycket duktig och ambitiös medarbetare. Han är pålitlig, nyfiken och intresserad. Johan har varit mycket uppskattad bland medarbetarna samtidigt som han också är lojal, pålitlig och har förmåga att alltid se möjligheter. Jag ger Johan de allra bästa rekommendationer till liknande uppdrag.”
Mari

Verksamhetschef vid Famntaget Omsorg